close
  • zondag 27 september
Zorg en Zekerheid

Wil jij je eigen medische gegevens beheren?

Wil jij je eigen medische gegevens beheren?

Met een PGO, Persoonlijke Gezondheid Omgeving, kun je je eigen gezondheidsgegevens beheren. Het komt er op neer dat je een eigen electronisch medisch dossier opbouwt dat gedurende je hele leven kan worden ingezet ten behoeve van jouw gezondheid. Zo’n PGO is gericht op zelfregie en zelfredzaamheid. Maar kan iedereen dat aan?

De ene arts wel toelaten als vriend en de andere niet?

Het ging gisteren rijkelijk rond in de media. Zelf bepalen welke gegevens van je huisarts, fysiotherapeut of andere zorgverlener in je medisch dossier ofwel PGO terecht komen, dat lijkt wel op een Facebook-achtige omgeving waarin je de ene arts wel als vriend toelaat en de andere niet. Wordt het zo vrij of krijgen we met heel veel regels te maken om het eigen dossier te kunnen beheren en gegevens te delen?

In ieder geval wordt gekoketteerd met het feit dat je straks zelf kunt bepalen of en met wie je gegevens deelt. De vraag is natuurlijk of iedereen dat wil en of iedereen dat kan. Hoe zit het bijvoorbeeld met de voorzieningen in het kader van wils- en handelings(on)bekwaamheid.

Thuis meten en doorsturen aan je arts

Een goed voorbeeld waar weinig mensen bezwaar tegen zullen hebben; als diabetespatiënt met bijvoorbeeld een Wifi weegschaal, bloeddruk- en glucosemeter thuis je meetwaarden verzamelen en deze vervolgens in je eigen online dossier beheren en de gegevens delen met je huisarts of specialist in het ziekenhuis. Deze krijgt zo direct inzicht in hoe het er met jou voorstaat, en kan daar ook op anticiperen. Snel, efficiënt en compleet. Met als bijkomend voordeel dat je zelf goed inzicht krijgt in je gegevens en veel eerder in de gaten krijgt wat jouw levensstijl voor invloed heeft op deze waarden.

Het is allerminst toekomstmuziek. Als het aan VVD minister Bruno Bruins ligt, is het persoonlijke dossier volgend jaar voor iedereen beschikbaar en kunnen we er mee aan de slag. De berichten gingen al eerder rond, maar sinds Bruins (medische zorg en sport) het aanstipte in een interview in de Volkskrant, lijkt het ineens dichterbij te zijn dan ooit.

Na EPD nu PGO

Nadat menig kabinet zich al jaren boog, en zeker ook financieel, over het ontwikkelen van een elektronisch patiëntendossier (EPD) is nu het PGO aan de beurt. Bruins steekt drie miljoen euro in deze PGO.

De ontwikkeling van de EPD leek niet bij iedereen in goede aarde te vallen. Met name de privacy speelden velen parten. Het PGO is een stuk individueler omdat je in overleg als burger met je eigen zorgverleners gegevens deelt met onder andere ziekenhuis, huisarts, apotheek en hulpverlener. Je gaat dus zelf bepalen welke informatie je met je zorgverleners deelt.

Veiligheidseisen

Of iedereen daar volgend jaar, als Bruins het ingevoerd wil hebben, hier goed mee overweg kan, is een heikel punt. Daarentegen kan het systeem er wel voor zorgen dat de uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners over bijvoorbeeld het gebruik van medicatie strakker geregeld is.

De Patiëntenfederatie is bezig met een proef waarbij alle bekende gegevens van een persoon bij huisarts, ziekenhuis en apotheek worden samengevoegd. Tenminste; als de patiënt en zorgverlener het allebei willen. Hoe dat wordt gecontroleerd, lijkt nog niet duidelijk. De Patiëntenfederatie is van mening dat het systeem aan de hoogste veiligheidseisen moet voldoen. Er komen duidelijke spelregels.

Geschreven door: Redactie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Volg ons via Facebook