close
  • zondag 7 maart
Zorg en Zekerheid

Meer vaccinatiebereidheid ouderen

Meer vaccinatiebereidheid ouderen

Mensen boven de 65 zijn vaker geneigd zich te laten vaccineren dan mensen tussen de 50 en 65 jaar. Vooral als zij hiertoe advies kregen van hun huisarts. Dat blijkt uit het promotieonderzoek ‘Gezond ouder worden: de vaccinatiebereidheid van 50 plussers’ van Renske Eilers.

Ouderen zijn het meest positief over pneumokokkenvaccinatie. Bijna 70 procent geeft aan bereid te zijn zich hier tegen te vaccineren.

Renske Eilers promoveerde 7 juni en laat in haar promotieonderzoek zien hoe we een bijdrage kunnen leveren aan het gezond ouder worden van 50-plussers door middel van vaccinatie.

Door natuurlijke veroudering van het afweersysteem zijn ouderen vatbaarder voor infecties. Vaccinatie van 50-plussers laat niet alleen de ziektelast, maar ook de gezondheidskosten dalen. Renske Eilers onderzocht welke vaccins een bijdrage zouden kunnen leveren aan het ‘gezond ouder worden’. Daaruit blijkt dat een effectieve vaccinatie tegen pneumokokken prioriteit verdient.

Mensen boven de 65 bleken vaker geneigd te zijn om vaccins te accepteren, dan mensen tussen de 50 en 65 jaar. Met name ook wanneer zij het advies kregen van de huisarts zich te laten vaccineren. Naar schatting 68% van de 50-plussers is volgens Eilers bereid zich te laten vaccineren tegen pneumokokken. De Gezondheidsraad brengt naar verwachting eind dit jaar een advies uit over pneumokokkenvaccinatie voor ouderen.

Geschreven door: Redactie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Volg ons via Facebook