close
  • maandag 29 november
Wonen

Kies met de buurt voor eenzelfde WhatsAppgroep

Kies met de buurt voor eenzelfde WhatsAppgroep

We willen graag een veilige buurt. Sinds bijna iedereen een smartphone heeft is er een nieuwe manier van buurtpreventie: de buurtapp. Een WhatsAppgroep met je buren om met elkaar de wijk in de gaten te houden.  Het is een succesvol burgerinitiatief en je ziet regelmatig een ‘buurtpreventie’-bordje staan.

De Nationale Politie juicht de buurtpreventie toe en in sommige steden is het aantal inbraken ook echt afgenomen. Inbrekers mijden wijken waar men de boel goed in de gaten houdt.

Onderling afstemmen

Een groepsapp in WhatsApp is niet de enige manier om inbraken of andere verdachte omstandigheden te melden. Even zoeken in de Appstore levert onder andere Veiligebuurt, Nextdoor, WeAlert en BuurtApp op. Dat is op zich mooi, want er is duidelijk aandacht voor veiligheid, maar als iedereen in de straat in een andere app zit, schiet je er niet veel mee op. Dat is dus een kwestie van onderling goed afstemmen.

Elkaar een fijne vakantie wensen?

Ondanks dat een buurtapp de sociale controle vergroot en inbrekers afschrikt, zijn er de nodige ergernissen over. Want regelmatig worden er ook andere zaken gedeeld in de app. Het is dan ook belangrijk om af te spreken wat wel en niet besproken mag worden. Mag je elkaar een fijne vakantie wensen bijvoorbeeld? Met het risico dat iedereen reageert en er honderden berichten bijkomen in een paar uur tijd. Zijn foto’s van door de straat dwalende katten gewenst? Mag je vragen of iemand een goede oppas weet? En waardeert de buurt het als je een goede mop verspreidt?

Dit zijn de richtlijnen volgens het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Stichting WhatsApp buurtpreventie.

Wel doen:

Niet doen

Op de site www.Alerteburen.nl vind je niet alleen informatie over Whatsapp buurtgroepen, maar ook andere groepen, zoals ‘Veiligebuurt’. Daarnaast is er een forum waarop je informatie over preventie kunt uitwisselen, en kun je deurstickers te bestellen waarmee je laat zien dat je op een buurtpreventiegroep bent aangesloten.

Bron: Nu.nl

Geschreven door: Redactie

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Volg ons via Facebook